Blijnieuws

Blijnieuws is onderdeel van Optimist Media. Wij richten ons op het verspreiden van positiviteit. Op onze site delen we berichten over positieve verhalen, inzichten en initiatieven uit de regio. Op onze sociale media delen we nog veel meer positief nieuws en andere berichten, foto’s of video’s die je blij maken! Volg ons voor je dagelijkse dosis blij nieuws!